Program Konferencji

Środa, 3 kwietnia 2013 r.

10:00 Rejestracja uczestników, kawa

10:30 Otwarcie konferencji, powitanie gości

11:10 Panel ekspercki

  • Ignacio Socias, Dobre praktyki w sferze działań na rzecz rodziny, IFFD (USA)
  • prof. Pablo Garcia Ruiz, Certyfikat „Przyjazny rodzinie” dla przedsiębiorstw i samorządów. Doświadczenia hiszpańskie, Uniwersytet Sarragosy, (Hiszpania)
  • dr Marta Zuniga,  Równowaga „praca-rodzina”  (Work and family balance)– dobre praktyki dla Polski, Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasz Hardt, Polityka rodzinna – perspektywa polska, Uniwersytet Warszawski

12:00 Dyskusja

12:30 Konferencja prasowa

13:00 Lunch

14:00 Proklamacja Deklaracji

  • Dariusz Winek, Wartość pracy wytworzonej w rodzinie, BGŻ
  • Renata Kaczmarska, Ignacio Socias, omówienie Deklaracji

14. 15 Przyjęcie Deklaracji przez organizacje pozarządowe

15:00 Zamknięcie konferencji

 

 

Czwartek, 4 kwietnia 2013 r.

10:30 Rejestracja uczestników, kawa

11:00 Seminarium robocze przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie przygotowań do dwudziestej rocznicy MRR 2014.

  • prezentacja „dobrych praktyk”,
  • dyskusja nad kształtem dalszej współpracy

13:00 Lunch

 

UWAGI: